Typografia pre každého I.

Typografia pre každého I.

Kategória: 

Prečo je typografia dôležitá?

Môže sa to zdať zvláštne, ale i najmenšia úprava písma môže radikálne ovplyvniť konečný výsledok vašej práce. Či už sa jedná o vizitku, leták alebo logotyp. Pri úprave máte veľký počet možností. Môžete zmeniť typ písma, jeho farbu, šírku, alebo sa zamerať na správne riadkovanie a rozpal písmen. V tomto článku si preberieme základné úpravy, ktoré zvládne i úplny laik.

Výber vhodného fontu

Pre začiatok je najdôležitejšie vybrať si správne písmo, pretože ovplyvňuje čitateľnosť a estetiku. Váš záujem pri výbere písma pre projekt by mal zodpovedať účelu vášho návrhu. Každé písmo má vlastnú osobnosť a hodí sa pre rozdielne príležitosti. Preto sa napríklad na svadobné oznámenie nepoužíva technické písmo ale písané, ktoré pôsobí elegantne.

  • Pre väčšie množstvo textu (časopis, kniha, brožúra) je dôležité zvoliť ľahko čitateľný font bez ozdôb. Nič nepokazíte zvolením klasických písiem ako sú Times New Roman, či Arial. Trendy sa avšak rýchlo menia a vzniká množstvo výborných fontov. Niektoré z nich sú k dispozícií napríklad na Google fonts, ak nemáte záujem o zakúpenie plateného písma.
  • Nadpisy je vhodné zvýrazniť, aby text získal dynamiku, avšak stále treba dávať pozor, aké písmo zvolíte. Plagáty si môžu dovoliť obsahovať i zdobené písma s rôznymi efektami, zatiaľ čo pre použitie v knihe by to bolo typografické faux paus.

Kombinácia fontov

Na jednu stránku používame maximálne 2 až 3 fonty. Ak sa bojíte, aké fonty zvoliť, môžete sa riadiť jednoduchou radou. V celej publikácií používajte jednu rodinu písma, tzn. jeden font s rôznymi rezmi. To isté platí pre zvýrazňovanie niektorých častí textu. Tak isto nič nepokazíte vyhľadaním vhodných písmových kombinácií.

  • Pätkové/Bezpätkové písma, odborne serif a sans-serif. Takáto kombinácia zvyčajne pôsobí veľmi dobre. Pozor na čitateľnosť. (Príklad: Montserrat a Cardo, Open Sans a Libre Baskerville)

  • Bezpätkové písma / Bezpätkové písma. I tu sa dá dosiahnuť výborná dynamika, ak pre nadpis zvolíte výraznejší rez. (Príklad: Open Sans a Nunito, Raleway a Cabin)

  • Pätkové / Pätkové. Je potrebné zvoliť výraznejší rez pre nadpis. (Príklad: Playfair Display a Alice, Bree Serif a Lora)

  • Kurzíva/Sans-serif. Tento spôsob je vhodný pre časopisy, plagáty a rôzne tlačoviny, kde chcete dosiahnuť extra dynamiku. (Príklad: Abril Fatface a Lato, Lobster a Cabin)

  • Kurzíva/Serif. Dynamiku nám vytvára už samotné pätkové písmo, preto treba veľmi pozorne zvoliť správnu kombináciu. (Príklad: Dancing Script a Ledger, Sacramento a Alice)

V ďalšom pokračovaní rozoberiem ako dosiahnuť správne zafarbenie stránky a prečo je dôležité.

Ďalšie články

4. 9. 2017
Správne vytvorený Call to Action button môže výrazne ovplyvniť mieru konverzie na vašej webstránke. Prečítajte si 10 užitočných rád pre vytvorenie efektívnej výzvy na akcie na webe.
6. 8. 2017
Zafarbenie sadzby je nesmierne dôležité a preto sa mu budeme venovať vo viacerých článkoch. V tomto dieli preberieme zarovnaný a nezarovnaný text a ich možnosti a tak isto odstavce a odstavcové zarážky, či vyznačovacie rezy.
10. 7. 2017
Typografia je základným kameňom, či už pri tvorbe kníh, plagátov, brožúr, logotypov, či webov. Ak niekto tvrdí opak, nepočúvajte ho. Zostavili sme niekoľko článkov na túto tému, aby sme vám ozrejmili aspoň tie najzákladnejšie informácie, ktoré vám pomôžu v úplnych začiatkoch.